All posts in "Kiến Thức Dự Toán"
0 Shares

Tính Toán Nhu Cầu Vật Liệu, Nhân Công, Xe Máy Thi Công

By Lương Trainer / November 15, 2017

Xin chào bạn, tôi Lương Trainer đây.Trong bài chia sẻ tiếp theo ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho bạn toàn bộ các kiến thức về chuyên đề ” Tính toán nhu cầu vật liệu, nhân công, xe máy thi công ” để bạn có thể nắm rõ hơn cách tính toán áp dụng cho dự […]

0 Shares

Cách Tính Tiên Lượng Cho Một Công Trình Xây Dựng

By Lương Trainer / November 11, 2017

Xin chào bạn, tôi Lương Trainer đây.Như vậy là hôm trước tôi đã giới thiệu cho bạn cách tính tiên lượng cho từng công tác, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho bạn ” Cách tính tiên lượng cho toàn bộ công trình ” để bạn có thể nắm rõ chi tiết trình tự các bước khi […]

0 Shares

Cách Tính Tiên Lượng Công Tác Nề

By Lương Trainer / November 9, 2017

Xin chào bạn, tôi Lương Trainer đây.Trong bài chia sẻ tiếp theo ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho bạn toàn bộ các kiến thức về chuyên đề ” Cách tính tiên lượng công tác nề ” để bạn có thể nắm rõ hơn cách thức tính toán công tác xây lắp này.Nào chúng ta bắt […]

0 Shares

Cách Tính Tiên Lượng Công Tác Bê Tông

By Lương Trainer / November 7, 2017

Xin chào bạn, tôi Lương Trainer đây.Trong bài chia sẻ tiếp theo ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho bạn toàn bộ các kiến thức về chuyên đề ” Cách tính tiên lượng công tác bê tông ” để bạn có thể nắm rõ hơn quy cách và phương thức tính toán công tác bê tông này.Nào […]

0 Shares

Tiên Lượng Công Tác Đóng Cọc Và Công Tác Thép – Part 2

By Lương Trainer / November 5, 2017

​Xin chào bạn, tôi Lương Trainer đây.Trong bài chia sẻ tiếp theo ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho bạn toàn bộ các kiến thức về chuyên đề ” Cách tính tiên lượng các loại công tác xây lắp: Công tác đóng cọc và Công tác thép – Part 2″ để bạn có thể […]

Page 1 of 2