All posts in "Kiến Thức Dự Toán"
Share

Tính Toán Nhu Cầu Vật Liệu, Nhân Công, Xe Máy Thi Công

By Lương Trainer / 15/11/2017

Xin chào bạn, tôi Lương Trainer đây.Trong bài chia sẻ tiếp theo ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho bạn toàn bộ các kiến thức về chuyên đề ” Tính toán nhu cầu vật liệu, nhân công, xe máy thi công ” để bạn có thể nắm rõ hơn cách tính toán áp dụng cho dự […]

Share

Cách Tính Tiên Lượng Cho Một Công Trình Xây Dựng

By Lương Trainer / 11/11/2017

Xin chào bạn, tôi Lương Trainer đây.Như vậy là hôm trước tôi đã giới thiệu cho bạn cách tính tiên lượng cho từng công tác, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho bạn ” Cách tính tiên lượng cho toàn bộ công trình ” để bạn có thể nắm rõ chi tiết trình tự các bước khi […]

Share

Cách Tính Tiên Lượng Công Tác Nề

By Lương Trainer / 09/11/2017

Xin chào bạn, tôi Lương Trainer đây.Trong bài chia sẻ tiếp theo ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho bạn toàn bộ các kiến thức về chuyên đề ” Cách tính tiên lượng công tác nề ” để bạn có thể nắm rõ hơn cách thức tính toán công tác xây lắp này. Nào chúng ta bắt […]

Share

Cách Tính Tiên Lượng Công Tác Bê Tông

By Lương Trainer / 07/11/2017

Xin chào bạn, tôi Lương Trainer đây.Trong bài chia sẻ tiếp theo ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho bạn toàn bộ các kiến thức về chuyên đề ” Cách tính tiên lượng công tác bê tông ” để bạn có thể nắm rõ hơn quy cách và phương thức tính toán công tác bê tông này. Nào […]

Page 1 of 2