All posts in "Học dự toán online"
0 Shares

Học Dự Toán Online Part 3 – Các Chi Phí Trong Dự Toán Công Trình

By Lương Trainer / February 9, 2017

Nội dung bài học dự toán số 3: Các khoản mục chi phí trong dự toán công trình Cách xác định từng khoản mục chi phí Video nội dung bài học dự toán số 3:   Follow facebook của tôi tại link https://www.facebook.com/Phamluongksxd hoặc zalo số 096.345.92.88 để nhận được nhiều món quà tặng và chia sẻ […]

0 Shares

Học Dự Toán Online Part 4 – Chi Phí Xây Dựng

By Lương Trainer / February 8, 2017

Nội dung bài học dự toán số 4: + Các phương pháp tính chi phí xây dựng công trình+ Đơn giá xây dựng chi tiết là gì+ Đơn giá xây dựng tổng hợp là gì+ Đơn giá không đầy đủ và đơn giá đầy đủ là gì+ Cách tính chi phí trực tiếp, chi phí […]

0 Shares

Học Dự Toán Online Part 5 – Đơn Giá Địa Phương Và Đơn Giá Công Trình

By Lương Trainer / February 7, 2017

Nội dung bài học dự toán số 5: Đơn giá địa phương là gì? Đơn giá công trình là gì? Đơn giá công trình và đơn giá địa phương khác nhau ở điểm nào? Xem video bài học dự toán số 5 do Lương Trainer hướng dẫn Follow facebook của tôi tại link https://www.facebook.com/Phamluongksxd hoặc zalo số […]

0 Shares

Học Dự Toán Online Part 8- Cách tra định mức và đơn giá

By Lương Trainer / February 4, 2017

Nội dung bài học dự toán số 8: + Quy trình tra định mức và đơn giá theo phương pháp thủ công Xem video bài học dự toán số 8 do Lương Trainer hướng dẫn Follow facebook của tôi tại link https://www.facebook.com/Phamluongksxd hoặc zalo số 096.345.92.88 để nhận được nhiều món quà tặng và chia sẻ hữu ích […]

0 Shares

Học Dự Toán Online Part 9- Lỗi thường gặp khi tra đơn giá

By Lương Trainer / February 3, 2017

Nội dung bài học dự toán số 9: + Các lỗi thường gặp khi tra định mức và đơn giá bằng phần mềmXem video bài học dự toán số 9 do Lương Trainer hướng dẫn Follow facebook của tôi tại link https://www.facebook.com/Phamluongksxd hoặc zalo số 096.345.92.88 để nhận được nhiều món quà tặng và chia sẻ […]