Menu Đóng

Ví Dụ Tiên Lượng Về Công Tác Đóng Cọc & Công Tác Thép

Xin chào bạn, tôi Lương Trainer đây.

Trong bài chia sẻ tiếp theo ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho bạn toàn bộ các kiến thức về chuyên đề ” Một số bài tập ví dụ về công tác đóng cọc và công tác thép – part 3 ” để bạn có thể nắm rõ chi tiết quy trình tính toán của các công tác xây lắp này.

Nào chúng ta bắt đầu thôi!​

1. Ví dụ 1

 • Hãy tính tiên lượng của cột thép sau:
 • Biết trọng lượng đơn vị thép bản dày 1 cm = 78 kg/m²
 • Thép U 140.62.4,9 = 13,30 kg/m
 • Thép L 80.80.8      = 9,65 kg/m
 • Bài giải:
 • Cột được cấu tạo bởi 2 thép chữ U và ghép vào để bằng 2 thép L và thép bản. Dùng đỉnh Rivê để liên kết.
 • Tính trọng lượng của từng loại thép sau cộng lại ta được tiên lượng của cột:
 • Thép U:   2  x  3,0 m  x  13,30 kg/m     = 79,800 kg
 • Thép L:    2  x  0,300  x  9,65 kg/m      = 5,790 kg
 • Thép  bản dày  = 1cm
 •                     Tổng cộng :                       = 95,730 kg
 • Thống kê phụ tùng:
 • Đinh Rivê       Φ 24: 3 cái;   Φ 26: 4 cái

2. Ví dụ 2

 • Trong tập bản vẽ kết cấu của một công trình cho biết mặt bằng sàn trục (2) – (3), dầm D1 các mặt cắt 1-1, 2-2, 3-3 và bản thống kê cốt thép (như hình vẽ sau). Hãy tính tiên lượng các loại thép cho từng loại cấu kiện.

 • Bài giải:
 • Trường hợp bài toán này, nhà thiết kế đã tính toán và lập bảng thống kê cốt thép. Ta dựa vào bảng trên mà tổng hợp từng loại thép của từng cấu kiện theo từng loại đường kính thép như sau:
 • Loại thép Φ ≤ 10 mm
 • Loại thép Φ ≤ 18 mm
 • Loại thép Φ > 18 mm
 • Bản sàn:
 • Thép Φ ≤ 10 mm
 •          83,6 + 70,85 + 16,55 + 99,0 = 270 kg = 0,270 tấn
 • Dầm D1:
 • Thép Φ ≤ 10 mm
 •          8,2 + 12,0 = 20,2 kg = 0,0202 tấn
 • Thép Φ ≤ 18
 •          6,93 + 14,2 + 26,2 + 37,9 = 85,23 kg = 0,08523 tấn

3. Ví dụ 3

 • Hãy lập bảng thống kê cốt thép và tính tiên lượng thép cho 2 dầm D1 bê tông cốt thép có hình vẽ như sau:
 • Bài giải:
 • Tìm số thanh thép và tính chiều dài của từng thanh. Theo bản vẽ ta có:
 • Thanh thép số (1) Φ16, có 2 thanh
 • Tính chiều dài 1 thanh:
 • Chiều dài 1 móc: 6,25 d = 6,25 x 16 = 100
 • Chiều dài thanh: 3600 + 200 – 2ab = 3600 + 200 -2 x 20 = 3780
 • Tổng chiều dài duỗi thẳng:
 •      3780 + 2 x 100 = 3980
 • Thanh thép số (2) Φ16, có 1 thanh
 • Tính chiều dài của thanh
 • Đoạn đầu:             220 + 50 – 20 = 250
 • Chiều dài 1 móc:  6,25 d = 6,25 x 16 = 100
 • Tính đoạn nghiêng: góc xiên α= 45º;  đoạn xiên là: 1,414 h1
 • Trong đó:  h1 = h – 2 a = 360 – 2 (20 + 16/2) = 304
 •          →  đoạn xiên = 1,414 h1 = 1,414 x 304 = 430
 • Đoạn giữa:      3780 – [(250 + 304) x 2] = 2672
 • Tổng chiều dài chuỗi thẳng: 2672 + 2 (250 + 430 + 100) = 4230
 • Thanh thép số (3) Φ 10, có 2 thanh
 • Tính chiều dài 1 thanh
 • Chiều dài 1 móc: 6,25 x d = 6,25 x 10 = 65
 • Chiều dài thanh:                                   = 3780
 • Tổng chiều dài duỗi thẳng: 3780 + (2 x 65) = 3910
 • Thanh thép số (4) Φ 6, có số thanh = l/a + 1 = 3780/200 + 1 = 20 thanh
 • Tính chiều dài 1 thanh
 • Chiều dài móc:             6,25 d = 6,25 x 6 = 38
 • Cạnh dài (cạnh đứng): 360 – 2 (20 + 6/2) = 326
 • Cạnh ngắn:                  200 – 2 (20 + 6/2) = 166
 • Tổng chiều dài duỗi thẳng của thanh: 2 (38 + 326 + 166) = 1060
 • Tiên lượng thép của 2 dầm D1:
 • Thép Φ ≤ 10: (9,65 + 9,41) = 19,06 kg
 • Thép Φ ≤ 18:                     = 38,20 kg

Hi vọng những chia sẻ vừa rồi giúp ích được cho công việc của bạn

P/S: Đừng quên share về tường facbook của bạn để lưu lại những kiến thức này khi cần nhé..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *