All posts in "Kiến Thức Dự Toán"
189 Shares

Đã Làm Tiên Lượng Bạn Phải Biết Kiến Thức Này

By Lương Trainer / October 23, 2017

Xin chào bạn, tôi Lương Trainer đây.Trong bài chia sẻ tiếp theo ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho bạn toàn bộ các kiến thức về chuyên đề ” Một số điểm chung về tiên lượng” để bạn có thể nắm rõ các kiến thức về tiên lượng trong dự toán xây dựng.Nào chúng […]

130 Shares

Dự Toán Xây Lắp HMCT Và Vai Trò Của Giá Trị Dự Toán

By Lương Trainer / October 23, 2017

Xin chào bạn, tôi Lương Trainer đây.Trong bài chia sẻ tiếp theo ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho bạn toàn bộ các kiến thức về chuyên đề ” Dự toán xây lắp hạng mục công trình và vai trò tác dụng của giá trị dự toán” để bạn có thể nắm rõ hơn về […]

334 Shares

Tổng Dự Toán Xây Dựng Công Trình

By Lương Trainer / October 22, 2017

Xin chào bạn, tôi Lương Trainer đây.Trong bài chia sẻ tiếp theo ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho bạn toàn bộ các kiến thức về chuyên đề ” Tổng dự toán xây dựng công trình ” để bạn có thể nắm rõ về khái niệm tổng dự toán và  những nội dung quan trọng […]

Page 2 of 2